1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


哥林多前书

第  1  章


feng


shen

zhi

yi


meng

shao

zuo

ye

su

ji

du

shi

tu

de

bao

luo


tong

xiong

di

suo

ti

ni
1   使


xie

xin

gei

ge

lin

duo


shen

de

jiao

hui


jiu

shi

zai

ji

du

ye

su

li

cheng

sheng


meng

shao
2  

zuo

sheng

tu

de


yi

ji

suo

you

zai

ge

chu

qiu

gao

wo

zhu

ye

su

ji

du

zhi

ming

de

ren


ji

du

shi

ta

men

de

zhu


ye

shi

wo

men

de

zhu


yuan

en

hui

ping

an


cong


shen

wo

men

de

fu


bing

zhu

ye

su

ji

du


gui

yu

ni

men
3  


wo

chang

wei

ni

men

gan

xie

wo

de


shen


yin


shen

zai

ji

du

ye

su

li

suo

ci

gei

ni
4    

men

de

en

hui


you

yin

ni

men

zai

ta

li

mian

fan

shi

fu

zu


kou

cai

zhi

shi

dou

quan

bei

5

zheng

ru

wo

wei

ji

du

zuo

de

jian

zheng


zai

ni

men

xin

li

de

yi

jian

gu

6

yi

zhi

ni

men

zai

en

ci

shang

mei

you

yi

yang

bu

ji

ren

de


deng

hou

wo

men

de

zhu

ye

su
7

ji

du

xian

xian


ta

ye

bi

jian

gu

ni

men

dao

di


jiao

ni

men

zai

wo

men

zhu

ye

su

ji

du

de

ri

zi

8

wu

ke

ze

beishen

shi

xin

shi

de


ni

men

yuan

shi

bei

ta

suo

shao


hao

yu

ta

er

zi


wo

men

de
9  

zhu

ye

su

ji

du


yi

tong

de

fen


di

xiong

men


wo

jie

wo

men

zhu

ye

su

ji

du

de

ming


quan

ni

men

dou

shuo

yi

yang

de

hua
10


ni

men

zhong

jian

ye

bu

ke

fen

dang


zhi

yao

yi

xin

yi

yi

bi

ci

xiang

he


yin

wei

ge

lai

shi

jia

li

de

ren


ceng

dui

wo

ti

qi

di

xiong

men

lai


shuo

ni

men

zhong

jian
11

you

fen

zheng


wo

de

yi

si

jiu

shi

ni

men

ge

ren

shuo


wo

shi

shu

bao

luo

de


wo

shi

shu

ya

bo

luo
12

de


wo

shi

shu

ji

fa

de


wo

shi

shu

ji

du

de


ji

du

shi

fen

kai

de

me


bao

luo

wei

ni

men

ding

le

shi

zi

jia

me


ni

men

shi

feng

bao
13

luo

de

ming

shou

le

xi

me


wo

gan

xie


shen


chu

le

ji

li

si

bu

bing

gai

you

yi

wai


wo